Hướng dẫn đường đến Ngân hàng Sacombank Nha Trang 2024

Đ

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Chi nhánh Sacombank Nha Trang gồm có 4 phòng giao dịch và 12 trạm ATM.

Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.

Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây:

Thứ 1: Huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước;

Thứ 2: Cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;

Ngân hàng Sacombank Nha Trang

Thứ 3: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật;

Thứ 4: Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;

Thứ 5: Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế;

Thứ 6: Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Phòng gia dịch Sacombank Nha Trang

1. Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: 0258 3817 594

Số Fax: 0258 3817 698

Ngân hàng Sacombank Nha Trang

2. Ngân hàng Sacombank PGD Nha Trang

Địa chỉ: 65 Nguyễn Trãi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: 0258 3515 495

Số Fax: 0258 3515 708

3. Ngân hàng Sacombank Quỹ tiết kiệm Thắng Lợi

Địa chỉ: 124 đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: 0258 3813 888 và 0258 3813 887

Số Fax: 0258 3813 886

4. Ngân hàng Sacombank PGD Lê Hồng Phong

Địa chỉ: 193 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: 0258 3889 192

Số Fax: 0258 3889 194

Hệ thống ATM Sacombank Nha Trang

1. Trụ sở chi nhánh Sacombank Nha Trang

Địa chỉ: 76 đường Quang Trung, TP. Nha Trang

Sacombank Nha Trang

2. Phòng giao dịch Lê Hồng Phong

Địa chỉ: 191-193 đường Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang

3. Phòng giao dịch Nha Trang

Địa chỉ: 65 đường Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang

4. Quỹ tiết kiệm Thắng Lợi

Địa chỉ: 124 đường Sinh Trung, TP. Nha Trang

5. Trạm ATM King Kown Hotel

Địa chỉ: 92 đường Hùng Vương, TP. Nha Trang

6. Trạm ATM Trường CĐSP Nha Trang

Địa chỉ: 01 đường Nguyễn Chánh, TP. Nha Trang

7. Trạm ATM BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Cổng số 3 19 đường Yersin, TP. Nha Trang

8. Trạm ATM HTC Hotel

Địa chỉ: 52 đường Trần Phú, TP. Nha Trang

9. Trạm ATM 86A đường Trần Phú

Địa chỉ: 86A đường Trần Phú, TP. Nha Trang

10. Trạm ATM 50 đường Lê Thánh Tôn

Địa chỉ: 50 đường Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang

11. Trạm ATM Nhà sách Phương Nam

Địa chỉ: 19 đường Thái Nguyên, TP. Nha Trang.