Khách sạn Regalia Nha Trang [3 sao]
Khách sạn Citadines Nha Trang [4 sao]
Khách sạn Paris Nha Trang [3 sao]
Khách sạn Melissa Nha Trang
Khách sạn Dendro Nha Trang [3 sao]