Khách sạn Regalia Nha Trang [3 sao]
Khách sạn Citadines Nha Trang [4 sao]
Khách sạn Paris Nha Trang [3 sao]
Khách sạn Melissa Nha Trang
Khách sạn Dendro Nha Trang [3 sao]
Resort Duyên Hà Cam Ranh
Khách sạn Le More Nha Trang [4 sao Đang Khuyến Mãi]
Khách sạn Tôm Hùm Bình Ba - 【Số 1 đảo Bình Ba 2022】